Rafel Torelló i Meya     

La Web del Profe     

Em vols conèixer?     
 

Resultat d'imatges de icono linux server Linux ServerResultat d'imatges de icono linux server       

Què és nou en Moodle 2?

PHP des de zero

Curs d'Introducció a GNU/Linux

Samsung ATIV Smart PC

XCOPY significa còpia externa

Taller de PHP

 

El Servidor a Casa

HOLA, www.servidoracasa.cat és el domini en el que vaig començar a fer proves o millor dit a experimentar... amb el hosting casolà.

I ja se sap de que... de mica en mica s'omple la pica...  i ara tinc tots els meus dominis cap el servidor casolà... ja, ja, ja

Vaig començar amb un "cogombre" d'ordinador Minitorre Intel amb 5 nuclis,

però em vaig adonar que necessitava un SAI (Sistema d'Alimentació Ininterrompuda) per que quan s'apagués el corrent el sistema cauria i de cop i volta... el poca solta... va decidir canviar el "pepino" d'Ordinador Minitorre per un Ordinador Portàtil

ja que tenen una bateria i encara que sen vagi l'electricitat el sistema no cau.

Els dominis que tinc "allotjats" al Servidor Casolà son:

rafeltorello.cat

elsapunts.cat

rafel.net

crisjuanico.cat

servidoracasa.cat

 

PROBLEMES SOLUCIONATS (de mica en mica...)

Primer problema:

La connexió ADSL que tinc a casa, com casi totes, és de IP DINÀMICA o sigui que de tant en tant (per exemple tancar el router i encendre'l i d'altres) la IP varia... i com és lògic... no podia associar un domini a una adreça IP dinàmica.

Gracies al servidor DNS Gratuït de CDMON vaig associar els dominis a la IP que pot canviar que tinc a casa i només cal un programari instal·lat en el servidor que es diu dnsdin-cdmon i un cop en marxa el pots configurar que cada temps faci una petita consulta de la IP externa que tens i actualitzar-la al DNS Gratuït de CDMON.

Només us vull comentar i gràcies al meu fill Xavier que és "un Puto KRAC..." que si no voleu escriure el usuari i la contrasenya cada vegada que arranqueu el DNSdin-CDMON només heu d'afegir en el fitxer Options.ini del directori C:\Program Files (x86)\dnsdin-cdmon amb les dues línies següents:

user = "el nom d'usuar que teniu a CDMON"

password = "la contrasenya que teniu"

GRÀCIES XAVI!!!!!!!

 

i de moment ja tenia el primer problema de IP Dinàmica solucionat!, però desprès del primer sempre ve el segon...

 

 

Segon problema:

En funció del domini sol·licitat volia que s'anés al seu propi lloc casolà i això ho vaig aconseguir amb un VirtualHost. Enllaç VirtualHost ampliat

Els host virtuals (VirtualHost), per posar un exemple, són una mica com http://virtualhost.host.com.

Però m'explicaré millor: si el nostre servidor és www.host.com, podrem crear el host virtual abans esmentat simplement ordenant-li a Apache que, en el cas que sigui convocat el VirtualHost i no el host directament, vagi a llegir els arxius en un altre directori que no sigui DocumentRoot, i conseqüentment els mani al navegador de qui ho hagi demanat.

Per tant, hi haurà un directori (DocumentRoot) per als documents del host, i un (o més: ja que es poden tenir més d'un VirtualHost) per a cada VirtualHost (a partir d'ara VH), que podrem definir al nostre gust. 

Aleshores vaig modificar el fitxer httpd-vhosts.conf que hi ha al directori c:\xampp\apache\conf\extra de la següent manera:


ARXIU: httpd-vhosts.conf

##########################################
# 1 ####  www.elprofe.cat  #######################


<VirtualHost *:80>
     ServerAdmin rafa@elprofe.cat
     DocumentRoot C:\xampp\htdocs\webs\elprofe.cat
     ServerName elprofe.cat
     ServerAlias www.elprofe.cat
</VirtualHost>


##########################################
# 2 ####   www.elsapunts.cat  #####################


<VirtualHost *:80>
     ServerAdmin rafa@elprofe.cat
     DocumentRoot C:\xampp\htdocs\webs\elsapunts.cat
     ServerName elsapunts.cat
     ServerAlias www.elsapunts.cat
</VirtualHost>


##########################################
# 3 ####   www.rafeltorello.cat   ####################


<VirtualHost *:80>
     ServerAdmin rafa@elprofe.cat
     DocumentRoot C:\xampp\htdocs\webs\rafeltorello.cat
     ServerName rafeltorello.cat
     ServerAlias www.rafeltorello.cat
</VirtualHost>


##########################################
# 4 ####   www.rafel.net   ########################


<VirtualHost *:80>
     ServerAdmin rafa@elprofe.cat
     DocumentRoot C:\xampp\htdocs\webs\rafel.net
     ServerName rafel.net
     ServerAlias www.rafel.net
</VirtualHost>


##########################################
# 5 ####  www.servidoracasa.cat  ###################


<VirtualHost *:80>
     ServerAdmin rafa@elprofe.cat
     DocumentRoot C:\xampp\htdocs\webs\servidoracasa.cat
     ServerName servidoracasa.cat
     ServerAlias www.servidoracasa.cat
</VirtualHost>


##########################################
# 6 ####  www.desenvolupamentweb.cat  ##############


<VirtualHost *:80>
     ServerAdmin rafa@elprofe.cat
     DocumentRoot C:\xampp\htdocs\webs\desenvolupamentweb.cat
     ServerName desenvolupamentweb.cat
     ServerAlias www.desenvolupamentweb.cat
</VirtualHost>


##########################################
# 7 ####  www.ladgt.es  #########################


<VirtualHost *:80>
     ServerAdmin rafa@elprofe.cat
     DocumentRoot C:\xampp\htdocs\webs\ladgt.es
     ServerName ladgt.es
     ServerAlias www.ladgt.es
</VirtualHost>

 

Tercer problema:

Quan volia accedir des del navegador a un dels dominis des d'un ordinador que tinc muntat en xarxa m'enviava al accés al Router i per tant m'obligava a utilitzar una servidor proxy on-line (per exemple: https://hide.me/en/proxy que per cert els servidors proxy van de put... mare), però com que soc una mica "toca collons" vaig decidir modificar el arxiu host que es troba (no al Servidor WEB, si no als ordinadors muntats en la xarxa) a c:\windows\system32\drivers\etc\

ARXIU: host

# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
127.0.0.1 localhost
192.168.1.20 elprofe.cat
192.168.1.20 rafel.net
192.168.1.20 rafeltorello.cat
192.168.1.20 elsapunts.cat
192.168.1.20 servidoracasa.cat
192.168.1.20 desenvolupamentweb.cat
192.168.1.20 ladgt.es
#
192.168.1.20 www.elprofe.cat
192.168.1.20 www.rafel.net
192.168.1.20 www.rafeltorello.cat
192.168.1.20 www.elsapunts.cat
192.168.1.20 www.servidoracasa.cat
192.168.1.20 www.desenvolupamentweb.cat
192.168.1.20 www.ladgt.es
#
#########

 

Quart problema:

Per editar qualsevol arxiu html vaig fer-ho amb FrontPage de Microsoft, (per cert no és el millor editor de pàgines web) i aleshores vaig decidir compartir tots els llocs a on tenia els llocs webs dels dominis, per tant vaig compartir la carpeta webs del servidor web a on tenim per cada domini una carpeta i així podia accedir a qualsevol carpeta per poder editar qualsevol arxiu html amb el FrontPage.

 

Cinquè problema:

Volia saber quantes vegades s'accedia des d'Internet a qualsevol dels dominis i vaig decidir posar un comptador de visites total de tots ells.

Ho he fet amb php i sense cap base de dades mysql, doncs vaig posar simplement un arxiu del tipus txt de lectura i escriptura a on s'enregistrés els valors de les visites.

Estic segur que hi ha un sistema molt millor, però vaig començar i ja se sap de que mica en mica...

Arxiu index.php

<html>
<head>
<html>
<head>
    <title>index</title>
</head>
<body>
<meta http-equiv="Content-Language" content="ca">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">

<?php

header('Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1');

// Obrim el fitxer on guardarem i llegirem les visites

$fp = fopen("../servidoracasa.cat/comptador.txt","r");

// Llegim les visites i fem servir intval per assegurar-nos que retorna un enter
$visites = intval(fgets($fp));

// Incrementem les visites
if($_SERVER['REMOTE_ADDR']!='192.168.1.14'){
$visites++;

// Tanquem el fitxer doncs ho anem a tornar a obrir en mode escriptura
fclose($fp);

// Obrim el fitxer tan sols escriptura
$fp = fopen("../servidoracasa.cat/comptador.txt","w");

// Escrivim les visites sumades
fputs($fp,$visites);
}

// Mostrem les visites
echo "<b>Visites al Servidor Casolà: <font color='red'></b><font color='black'>" ;

$ext = "jpg";

$numero = $visites;

$img_url = 'http://servidoracasa.cat/numeros/';

$len = strlen($numero);
 

for ($i=0;$i<$len;$i++){$sub = substr($numero,$i,1);
if ($sub == '.'){
    $sub = "punt";
}
echo "<img src='".$img_url.$sub.".".$ext."'border='0' alt='' />";
}

// Cridem el arxiu inicial

include('index.html');
?>
</body>
<html>

 

i en el Oblit!!! ja, ja, ja 

Una cosa que potser vesi tingut que dir al començament és que de Software en el servidor web tinc instal·lat el Xampp que té l'Apache, el PHP i el MySQL.

 

 

 

 

XAMPP és l'acrònim de Qualsevol Plataforma (X), Apache (A), MySQL (M), PHP (P) i Perl (P). És una distribució d'Apache senzilla i lleugera que facilita enormement als desenvolupadors crear un servidor web local per realitzar proves. Tot el que necessita per configurar un servidor web

- l'aplicació servidor (Apache), la base de dades (MySQL), i un llenguatge de script (PHP)

- està inclòs en un únic fitxer extraïble. 

XAMPP és també multi-plataforma, el que significa que funciona bé tant en Linux, com Mac o Windows. Atès que la majoria de servidors web actuals fan servir els mateixos components que XAMPP, la transició des del servidor de prova local al servidor de producció és extremadament fàcil també. El desenvolupament web utilitzant XAMPP és especialment amigable per als principiants. 

Què Es Inclou en XAMPP?

XAMPP té quatre components principals. Aquests són:

  1. Apache: Apache és l'aplicació de servidor web que processa i lliura el contingut web a un ordinador. Apache és el servidor web més popular a Internet.

  1. MySQL: Cada aplicació web, ja sigui simple o complexa, requereix una base de dades per emmagatzemar les dades que recull. MySQL, que és de codi obert, és el sistema gestor de base de dades més popular. Alimenta des de llocs web d'aficionats fins a plataformes professionals com WordPress.

  2. PHP: PHP són les sigles de Preprocessador d'Hipertext. És un llenguatge de script del costat del servidor que fa funcinar algunes de les pàgines web més famoses del món, incloent WordPress i Facebook. És de codi obert, relativament fàcil d'aprendre, i funciona perfectament amb MySQL, el que ho ha fet una opció molt popular per als desenvolupadors.

  3. Perl: Perl és un llenguatge de programació dinàmic i d'alt nivell que s'usa àmpliament en la programació de xarxes, l'administració de sistemes, etc. Encara que menys popular per al desenvolupament web.

Diferents versions de XAMPP poden incloure components addicionals com phpMyAdmin, OpenSSL, etc. per crear servidors web complets.

Com Instal·lar XAMPP?

Aneu a la pàgina principal de XAMPP per a Windows en ApacheFriends.org. Aquí, hi ha diverses versions de XAMPP.

Vaig instal·lar XAMPP Windows 1.8.2 que inclou:

Components

Descripció

Versió

Apache

Aplicació servidor web per defecte

2.4.4

MySQL

Sistema gestor de base de dades

05.05.32

PHP

Llenguatge de programació de propòsit general, del costat del servidor

04.05.19

phpMyAdmin

Eina d'administració per treballar amb MySQL

4.0.4

OpenSSL

Una implementació de codi obert dels dos populars protocols de seguretat - SSL i TSL

0.9.8

Tauler de control de XAMPP

Un senzill panell de control per treballar amb els diferents components de XAMPP

3.2.1

Webalizer

Una eina d'anàlisi que genera logs d'usuaris i mètriques d'ús

2,23-04

Sistema de transport de correu Mercuri

Un servidor de correu senzill i de codi obert

4.62

FileZilla FTP Servidor

Un servidor FTP (File Transfer Protocol) que facilita les transferències de fitxers

0.9.41

Gat

Un servlet Java software gratuït per servir aplicacions Java

7.0.42

Strawberry Perl

Una popular distribució de Perl per a Windows

5.16.3.1


A menors que estigui executant un servidor web de producció, no necessitarà més enllà d'Apache, MySQL i PHP, encara que és una bona pràctica instal·lar els altres components també.

També té l'opció d'instal·lar un versió més petita 'XAMPP portable Lite' que només inclou els components Apache, MySQL, PHP i phpMyAdmin.

Descarregant XAMPP

XAMPP està disponible en tres formats:

  • .EXE Fitxer auto-executable; fàcil d'instal·lar.

  • .7z 7zip file. Preferit pels puristes, encara que requereix treballar amb fitxers.bat més complexos per instal·lar-se.

  • .ZIP Arxiu comprimit zip. Com.7z, la instal·lació mitjançant fitxers.ZIP és considerablement més difícil d'usar.EXE

A causa de que la instal·lació amb el fitxer.EXE és la més senzilla, vaig fer servir aquest format de fitxer.

Podeu descarregar l'instal·lador XAMPP de Sourceforge (102 MB).

Instal·lar XAMPP

Seguiu aquests passos per instal·lar XAMPP:

Pas 1: Deshabiliteu seu antivirus ja que pot provocar que alguns components de XAMPP es comportin de manera irregular.

Pas 2: Deshabiliteu el Control de Comptes d'Usuari (UAC). UAC limita els permisos d'escriptura al directori per defecte de XAMPP (c: / Program Files/xampp), obligant-lo a instal·lar-lo en un directori diferent.(Opcional)

Pas 3: Feu doble clic en l'instal·lador XAMPP per començar el procés d'instal·lació. Feu clic a 'Next' després de la pantalla de presentació.

xamppstep3

Pas 4: Aquí, pot seleccionar els components que voleu instal·lar.Trieu l'opció per defecte i feu clic a 'Next'.

xamppstep4

Pas 5: Trieu la carpeta en la que vols instal·lar XAMPP. Aquesta carpeta contindrà tots els fitxers de la seva aplicació web, així que assegureu-vos de seleccionar una unitat que tingui prou espai.

5

Pas 6: La següent pantalla és una promoció de BitNami, una botiga d'aplicació per a programari de servidors. Desseleccioneu la casella 'Learn more about BitNami for XAMPP', ¡a no ser que realment gaudeixi rebent correus de promoció!

xamppstep6

Pas 7: L'instal·lador està ara preparat per instal·lar XAMPP. Fes clic a 'Next' i espera a que l'instal·lador desempaqueteu i instal·leu els components. Això pot portar diversos minuts. Potser set  demana aprovar l'accés al tallafocs per a certs components (com Apache) durant el procés d'instal·lació.

 

Pas 8: El procés d'instal·lació ha acabat! Marca la casella 'Do you want to start the Control Panel now?' per obrir el tauler de control de XAMPP.

 

xamppstep8


Entenent el Panell de Control de XAMPP

El panell de control de XAMPP li dóna un control complet sobre tots els components de XAMPP instal·lats. Podeu utilitzar el tauler de control per iniciar/aturar diferents mòduls, llançar una finestra de comandaments UNIX, obrir l’explorador de Windows, i veure totes les operacions que s’executen en segon pla.

Aquí tens una visió ràpida del Panell de Control. Per ara, l’únic que necessites saber és com iniciar i aturar el servidor Apache.

xamppcontrolpanel


Provant la teva Instal·lació de XAMPP


Segueix els següents passos per provar la instal·lació de XAMPP llançant un servidor web Apache i creant un simple fitxer PHP.

Pas 1: Al tauler de control XAMPP, fes clic a 'Start' sota 'Actions' per al mòdul Apache. Això indica a XAMPP que iniciï el servidor web Apache.


Pas 2
: Obra el navegador web i escriviu: http://localhost o 127.0.0.1
 

Pas 3: Tria l'idioma a la pantalla de presentació.

XAMPPlogo

Pas 4: Hauries de veure la següent pantalla. Això vol dir que s'ha instal·lat amb èxit XAMPP en el teu ordinador.
 

xamppforwindows

Pas 5: Ara provarem si XAMPP ha instal·lat PHP amb èxit. Per fer això, crida a Notepad i escriviu el següent en un document nou:

<? Php
  echo 'Hola món';
?>

Desa aquest arxiu com test.php' a c:\xampp\htdocs\.

Pas 6: Navega a localhost/test.php. Hauries de veure el missatge "Hola món":

Felicitats! Has instal·lat amb èxit XAMPP i fins i tot has escrit el teu primer programa en PHP. Ara pots usar el teu servidor web Apache per a crear i provar aplicacions web PHP complexes, jugar amb MySQL i fins i tot aprendre com els servidors web reals treballen amb Tomcat, FileZilla, OpenSSL, i molt més.